تاريخ : شنبه ۷ اردیبهشت۱۳۹۲ | 11:53 | بورسي ها
 تحلیل تکنیکال قپیرا


مقاومت 1911 تومان در سهام قپیرا به نظر میرسد با توجه به جو مثبت گروههای پتروشیمی، فعلا هدفی

دست نیافتنی باشد،الگوی مرد دارآویز که توسط کندل پوشای نزولی به تایید رسیده است به خوبی

مشخص میباشد.در صورت افت مجدد سهام ،نمودار قیمتی  در جهت تشکیل الگوی دوقلوی سقف پیش خواهد

رفت. در حال حاضر خرید سهم را حداقل تا قبل از عبور از این مقاومت توصیه نمیکنیم.