تاريخ : جمعه ۱ شهریور۱۳۹۲ | 0:32 | بورسي ها
 بازگشایی حتمی نماد مپنا در روز شنبه 
 اطلاع ­رسانی سازمان در مورد بازگشایی نماد رمپنا به شرح زیر است:

پیرو انتشار گزارش تحلیلی توسط یکی از شرکت‌های کارگزاری در خصوص اثرات اصلاح استاندارد حسابداری شماره ۱۶ بر تعدادی از شرکت های بورسی از جمله شرکت مدیریت پروژه‌های نیروگاهی ایران (سهامی عام) و اشاعه گزارش مزبور، این سازمان اقدام به ارسال نامه‌ای در تاریخ 26 ام مرداد به شرکت نمود و از شرکت درخواست شد که تاثیر اصلاح استاندارد فوق‌الذکر را بررسی و پاسخ نامه را جهت انتشار به عموم ارسال نماید. با توجه به پیگیری‌های انجام شده و عدم پاسخ از سوی شرکت، قبل از شروع معاملات روز 27 مرداد، نماد معاملاتی شرکت متوقف و پیگیری جهت دریافت پاسخ ادامه یافت. پس از پیگیری‌های مکرر جهت دریافت پاسخ نامه از شرکت، مسئولین مالی شرکت طی اظهارات شفاهی عنوان نمودند اصلاح استاندارد حسابداری مذکور تاثیری بر وضعیت مالی شرکت ندارد، لکن پاسخ مکتوب به نامه سازمان ارائه نگردید. لذا مجددا در تاریخ 30 ام مرداد از شرکت درخواست شد اطلاعات مورد نظر را حداکثر تا ساعت 12 روز پنچ‌شنبه مورخ 31 ام رائه نمایند. با توجه به عدم پاسخگویی، نماد معاملاتی شرکت در روز شنبه مورخ 2 شهریور بازگشایی خواهد شد.